Opgroeien in een Kansrijke Omgeving in Friesland

16 april 2024

‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)' is een Nederlandse preventieaanpak voor gemeenten. De aanpak richt zich op het voorkomen van alcohol, drugs en tabak gebruik door jongeren door een leefomgeving te vormen waarin ze gelukkig en gezond kunnen opgroeien. In Friesland zijn vele gemeenten actief binnen de OKO aanpak. Samen Opgroeien in een Kansrijke Omgeving in Friesland!

Opgroeien in een Kansrijke Omgeving Friesland

‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)' is een Nederlandse preventieaanpak voor gemeenten. De aanpak richt zich op het voorkomen van alcohol, drugs en tabak gebruik door jongeren door een leefomgeving te vormen waarin ze gelukkig en gezond kunnen opgroeien.

Met OKO werkt iedereen in de gemeente samen aan het vormen van deze positieve leefomgeving voor jongeren op de volgende plekken: thuis (gezin), op school, in de vriendenkring (peergroep) en in de vrije tijd. Dit zijn de vier domeinen die in OKO centraal staan. OKO richt zich op jongeren van 10 tot 18 jaar.

In IJsland begon men 20 jaar geleden al met deze succesvolle werkwijze. OKO is dan ook gebaseerd op de werkwijze van het IJslandse preventiemodel, dat ontwikkeld werd door Planet Youth.

OKO in Friesland

Meerdere Friese gemeenten zijn op dit moment OKO gemeenten. Een prachtige ontwikkeling! Smallingerland, Súd West en bijvoorbeeld ook Opsterland. Vragen over Hoe alle gemeenten in Friesland hiermee omgaan, mail dan naar Platform.NuchtereFries@ggdfryslan.nl. 

 

Meer informatie over OKO > Opgroeien in een Kansrijke Omgeving - Trimbos-instituut