Ga naar de inhoud

Over Nuchtere Fries

Binnen Nuchtere Fries werken verschillende partijen samen aan het verminderen van de problematiek rondom jeugd, alcohol en drugs: alle Friese gemeenten, Verslavingszorg Noord Nederland, Politie, horecabond en GGD Fryslân. Dat doen alle partijen vanuit hun eigen organisatie én gezamenlijk vanuit Nuchtere Fries.

De gedachte achter de provinciale samenwerking is enerzijds het met gebundelde kennis ontwikkelen van producten die iedere gemeente en andere betrokkenen kunnen inzetten. Andeszijds is de gedachte: bevorderen van de samenhang maatregelen en ook de effectiviteit van maatregelen bevorderen -- vanwege de gemeentegrens overstijgende problematiek.

Nuchtere Fries richt zich vooral op de omgeving van jongeren, zoals evenementenorganisatoren, scholen, horeca, supermarkten en ouders. Nuchtere Fries ondersteunt en adviseert gemeenten, voert bewustwordingsacties en onderzoeken uit en ontwikkelt producten die door iedere gemeente ingezet kunnen worden. Nuchtere Fries is gestart in 2008.

Nuchtere Fries als onderdeel van de Friese Preventieaanpak
GGD Fryslân streeft samen met alle Friese gemeenten en partners naar een vitale provincie: meer gezonde en vitale jaren voor iedereen. Voor de totale levensloop van Friese inwoners wordt een preventieaanpak ontwikkeld voor het ongeboren kind tot aan honderdplussers in navolging op het Nationaal Preventieakkoord. Het is belangrijk dat kinderen een goede start maken en daar hun leven lang profijt van hebben, dat volwassenen meer gezonde en vitale levensjaren hebben en senioren zo lang mogelijk gezond en vitaal kunnen meedoen in de samenleving. Het programma Nuchtere Fries is binnen deze Friese Preventieaanpak een van de belangrijke onderdelen.

Daarom werken we samen

Alcohol is schadelijk voor de gezondheid. Voor jongeren geldt dat nog veel meer dan bij volwassenen. Dit komt omdat hersenen nog in ontwikkeling zijn tot in ieder geval het 25ste levensjaar. Alcohol en pubers is dan ook een riskante combinatie. Jongeren zijn namelijk gevoeliger voor het plezierige gevoel van alcohol, meer bezig met het opzoeken van grenzen en op zoek naar acceptatie door leeftijdsgenoten. Daarom is het belangrijk dat we met elkaar het alcohol- en drugsgebruik door minderjarige jongeren tegengaan.

Nuchtere Fries als onderdeel van de Friese Preventieaanpak

GGD Fryslân streeft samen met alle Friese gemeenten en partners naar een vitale provincie: meer gezonde en vitale jaren voor iedereen. Voor de totale levensloop van Friese inwoners wordt een preventieaanpak ontwikkeld voor het ongeboren kind tot aan honderdplussers in navolging op het Nationaal Preventieakkoord. Het is belangrijk dat kinderen een goede start maken en daar hun leven lang profijt van hebben, dat volwassenen meer gezonde en vitale levensjaren hebben en senioren zo lang mogelijk gezond en vitaal kunnen meedoen in de samenleving. Het programma Nuchtere Fries is binnen deze Friese Preventieaanpak een van de belangrijke onderdelen.

 


Contact

Wil je meer weten over de materialen die Nuchtere Fries beschikbaar stelt? Neem dan contact op met Lowise Hazenberg.

maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur