Over Nuchtere Fries

Nuchtere Fries is een platform waarin verschillende partijen samenwerken aan het verminderen van de problematiek rondom jeugd, alcohol en drugs: alle Friese gemeenten, Verslavingszorg Noord Nederland, Politie, horecabond en GGD Fryslân. Dat doen alle partijen vanuit hun eigen organisatie én gezamenlijk vanuit het platform.

De gedachte achter de provinciale samenwerking is enerzijds het met gebundelde kennis ontwikkelen van producten die iedere gemeente en andere betrokkenen kunnen inzetten. Andeszijds is de gedachte: bevorderen van de samenhang maatregelen en ook de effectiviteit van maatregelen bevorderen -- vanwege de gemeentegrens overstijgende problematiek.

Het platform richt zich vooral op de omgeving van jongeren, zoals evenementenorganisatoren, scholen, horeca, supermarkten en ouders. Nuchtere Fries ondersteunt en adviseert gemeenten, voert bewustwordingsacties en onderzoeken uit en ontwikkelt producten die door iedere gemeente ingezet kunnen worden. Nuchtere Fries is gestart in 2008.

picture alt tag

Daarom werken we samen

Alcohol is schadelijk voor de gezondheid. Voor jongeren geldt dat nog veel meer dan bij volwassenen. Dit komt omdat hersenen nog in ontwikkeling zijn tot in ieder geval het 25ste levensjaar. Alcohol en pubers is dan ook een riskante combinatie. Jongeren zijn namelijk gevoeliger voor het plezierige gevoel van alcohol, meer bezig met het opzoeken van grenzen en op zoek naar acceptatie door leeftijdsgenoten. Daarom is het belangrijk dat we met elkaar het alcohol- en drugsgebruik door minderjarige jongeren tegengaan.


Contact

Wil je meer weten over de materialen die Nuchtere Fries beschikbaar stelt? Neem dan contact op met ons secretariaat.

maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Op deze website gebruiken we cookies