Effecten van alcohol en drugs

Alcohol is schadelijk voor de gezondheid. Voor jongeren geldt dat nog veel meer dan bij volwassenen. Dit komt omdat hersenen nog in ontwikkeling zijn tot in ieder geval het 25ste levensjaar. Alcohol en pubers is dan ook een riskante combinatie. Jongeren zijn namelijk gevoeliger voor het plezierige gevoel van alcohol, meer bezig met het opzoeken van grenzen en op zoek naar acceptatie door leeftijdsgenoten.

Gezondheidseffecten

Bij het drinken van een kleine hoeveelheid werkt alcohol ontspannend. Bij een grotere hoeveelheid is het verdovend. Alcohol heeft effect op je stemming en gedrag. Zo vallen bijvoorbeeld je remmingen weg, vermindert je reactiesnelheid, geheugen en concentratie, en verdwijnt je zelfkritiek. Hoe meer je drinkt, hoe heftiger deze effecten. Alcohol belemmert de hersenontwikkeling en dat kan leiden tot leerproblemen. Het beïnvloedt gedrag en leidt regelmatig tot ongelukken, vandalisme, drugsgebruik, vechtpartijen en onveilig vrijen.

 

Alcoholgebruik op jonge leeftijd betekent verder een hogere kans op verslaving. Ook als je regelmatig maar een klein beetje alcohol drinkt, kan dat leiden tot gewenning, verslaving en te veel drinken. Dit geldt vooral voor mensen die hier door stress of genetische aanleg gevoelig voor zijn.

Daarnaast loop je risico’s op lange termijn: schade aan verschillende organen en een grotere kans op ziektes zoals levercirrose, kanker en Korsakov. Hoe meer en hoe vaker je drinkt, hoe groter de risico's.


Cartoon van twee jongeren bij een feestje waarbij alcohol aangeboden wordt
Alcohol & jongeren Weet jij wat alcohol met je doet?

JouwGGD.nl

Wil je meer weten over alcohol gebruiken onder jongeren? Bezoek dan de website van JouwGGD.nl.  Je kunt er informatie lezen, video’s bekijken of een vraag stellen aan een arts of verpleegkundige. Deze chatfunctie is anoniem.