Ga naar de inhoud

Gemeenten

Nuchtere Fries ondersteunt gemeenten door te adviseren, kennis te delen, bewustwordingsacties en onderzoeken uit te voeren en producten te ontwikkelen die door iedere gemeente ingezet kunnen worden. Ook werken we samen binnen Opgroeien in een Kansrijke Omgeving, wat gemeenten helpt om op basis van cijfers over de lokale jeugd te werken aan gezonde en gelukkige jongeren en te voorkomen dat zij alcohol of drugs gebruiken of roken.

Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)

‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)’ helpt gemeenten om op basis van cijfers over de lokale jeugd te werken aan gezonde en gelukkige jongeren en te voorkomen dat zij alcohol of drugs gebruiken of roken. De aanpak, gebaseerd op het IJslandse preventiemodel, wordt door de gemeente uitgevoerd, samen met partners uit de gemeente die betrokken zijn bij opgroeiende jeugd. 

Link naar Trimbos - OKO

Preventie en handhavingsplan

Elke gemeente moet een preventie- en handhavingsplan hebben. Hierin staat hoe de gemeente zorgt voor alcoholpreventie en -handhaving en welke resultaten minimaal moeten worden behaald. Platform Nuchtere Fries heeft een format opgesteld dat hiervoor als basis en/of als input kan dienen.

Download het format


Cijfers en trends

Hoe staat het met het alcohol- en drugsgebruik door Friese jongeren? Je vind hier de meest recente cijfers.

Naar cijfers en trends

Leeftijdsgrens

Wil jij als gemeente handvatten om op een meer effectieve wijze toezicht te houden op de naleving van de leeftijdsgrens? Hierbij staat de inzet van het middel testkopers centraal. Het staat gemeenten vrij om het toezicht uit te blijven voeren op basis van observatie-inspecties. Grote delen van deze informatie zijn ook voor die gemeenten relevant. Klik dan hier voor de handreiking.

Doorschenken

Wil jij als gemeente handvatten om op een meer effectieve wijze toezicht te houden op de handhaving van dronkenschap? Hierin wordt aandacht besteed aan de wettelijke kaders, de handhavingsstrategie, risicogestuurd toezicht, de uitvoering van de handhaving en de specifieke setting van uitgaansgebieden en evenementen. Klik hier voor de handreiking.