Wetgeving

De Drank- en Horecawet regelt sinds 1964 de verkoop van alcohol in Nederland. Op 1 januari 2014 is de aangepaste Drank- en Horecawet ingegaan. De regels voor de verkoop van alcohol aan jongeren zijn strenger geworden. De belangrijkste punten uit deze wet zijn:

Overzicht wetten

Er mag geen alcohol worden verkocht aan jongeren onder de 18 jaar.

Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar wanneer ze alcohol bij zich hebben op straat of op andere plekken in de openbare ruimte (bijvoorbeeld in de kroeg of het winkelcentrum).

Het maakt niet uit of jongeren onder de 18 zwak alcoholische drank of sterke drank bij zich hebben. In beide gevallen zijn ze strafbaar.

De gemeente moet toezicht houden op de naleving van de Drank- en Horecawet.

De burgemeester kan de alcoholverkoop tijdelijk verbieden als binnen 12 maanden drie keer alcohol aan jongeren onder de 18 jaar is verkocht.


Preventie- en handhavingsplan

Elke gemeente moet een preventie- en handhavingsplan hebben. Hierin staat hoe de gemeente zorgt voor alcoholpreventie en -handhaving en welke resultaten minimaal moeten worden behaald. Platform Nuchtere Fries heeft een format opgesteld dat hiervoor als basis en/of als input kan dienen.

Op Overheid.nl staat meer informatie over drank- en horecawetten

Nalevingsonderzoek

Hoe staat het met de verkrijgbaarheid van alcohol voor Friese jongeren? Houden Friese alcoholverstrekkers zich aan de wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van alcohol? En wat is de beste methode om te voorkomen dat je toch alcohol verkoopt aan een minderjarige? Dat hebben we onderzocht met 17-jarige mystery shoppers. Zij hebben bij supermarkten, slijterijen, horeca, cafetaria’s, jongerencentra, sportkantines en evenementen waar veel jongeren komen, geprobeerd om alcohol te kopen.

Naar de cijfers nalevingsonderzoeken

Expertisecentrum handhaving DHW

Het Expertisecentrum richt zich op medewerkers van gemeenten die zich in het kader van de Drank- en horecawet (DHW) bezig houden met beleidsvorming en uitvoering van het toezicht op en de handhaving van de DHW.

Bezoek de website