NIX18: op de goede weg

18 mei 2018

LEEUWARDEN – De leeftijdsgrens voor alcohol en tabak is in 2014 verhoogd naar 18 jaar. Een belangrijke stap om onze jeugd te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van alcohol en tabak. Het kost tijd voor zo’n verandering geaccepteerd is. Nu, 4 jaar later, is er al veel bereikt. Het is gewoner om het ID te laten zien en veel verstrekkers van alcohol en tabak checken ook goed de leeftijd.

Alcohol en tabaksgebruik van jongeren daalt

Onderzoek laat zien dat het alcohol- en tabaksgebruik onder jongeren daalt en dat de leeftijd waarop jongeren voor het eerst roken of drinken stijgt[1]. Dat is positief. Toch beginnen elke dag nog 75 jongeren met roken en belanden dagelijks jongeren onder de 18 in het ziekenhuis omdat ze zichzelf in coma hebben gezopen[2]. Kortom, we zijn op de goede weg, maar het kan nog beter!

Naleving verbetert

Hoe beter verstrekkers van alcohol en tabak de leeftijdsgrens naleven, hoe meer gezondheidswinst er bereikt wordt. Uit onderzoek blijkt [zie kader] dat de totale naleving van de leeftijdsgrens steeg tussen 2015 en 2016. Er zijn echter grote verschillen tussen sectoren. Supermarkten en slijterijen doen het relatief goed. Maar in de horeca, sportkantines, avondwinkels en via online-verkoop krijgen jongeren nog veel te makkelijk alcohol en tabak mee.

ID altijd mee

Een grote stap vooruit zou zijn als het tonen van een ID bij de aankoop van alcohol of tabak helemaal ingeburgerd raakt. Nu wordt dit zowel door de jongeren als door de verkopers, nog te vaak genegeerd of ‘vergeten’. Pas als het laten zien van een ID normaal is en jongeren ook écht niks meekrijgen als ze jonger zijn dan 18 is NIX18 helemaal succesvol.

Invloed van de ouders

  • Veel ouders denken dat het beter is dat hun zoon of dochter thuis een biertje drinkt dan buiten de deur. Maar niks is minder waar. Onderzoek heeft aangetoond dat jongeren die thuis leren drinken uiteindelijk meer gaan drinken dan jongeren die dat thuis niet deden. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat jongeren zich nog wel wat van hun ouders aantrekken. Ze vinden het normaal dat ouders regels blijven stellen over roken en drinken. Het resultaat: kinderen van ouders die duidelijke regels stellen ten aanzien van alcohol en roken, drinken of roken pas op latere leeftijd. Jongeren onder de 18 moeten beschermd worden tegen de schadelijke effecten van alcohol en tabak. Dat is een zaak van ons allemaal.

Wat kunnen jongeren zelf doen?

Alcohol drinken en roken stoer? ‘Nee’ zeggen is eigenlijk stoerder. Het laat zien dat je een eigen mening hebt, dat je daarvoor staat en dat je je gezondheid en hersenen belangrijk vindt. Onder druk van leeftijdsgenoten is dat soms knap lastig. Het zou fijn zijn als jongeren geen druk uitoefenen op elkaar, maar een ieder zijn eigen keuze laat maken.

Bronnen

[1] Jeugd en riskant gedrag 2015. Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek onder scholieren. Trimbos-instituut, Utrecht, 2016.

[2] Brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, welzijn en sport, 16 december 2016

[3] Nuchter Kenniscentrum Leeftijdsgrenzen, 2016