‘NIX18 is er niet voor niets!’

19 juni 2018

Acht vragen aan een inspecteur Drank en Horecawet Daniëlle van der Hoek is één van de handhavers en toezichthouders Drank en Horecawet die binnen de Friese gemeenten werken. Zij ziet er op toe dat jongeren onder de 18 geen drank kopen. “Alcohol kan grote gevolgen hebben, zowel op de korte als de lange termijn. Daar wil ik jongeren bewust van maken.” Platform Nuchtere Fries stelde haar acht vragen over haar werk.

Hoe ziet je werkdag eruit?

“Dat is verschillend en hangt ook af van het soort controle die ik ga doen. Wij doen zowel preventieve controles als leeftijdscontroles. Alle horecacontroles doen we in burgerkleding en altijd als koppel. De preventieve controles bereid ik voor met de vergunningen en ik zoek uit wanneer de bedrijven die ik moet controleren open zijn. Ook kijk ik via internet of er feesten of wedstrijden zijn. Zo is het in een sportkantine als er wedstrijden of trainingen zijn altijd druk. Ik doe rond de 6 á 7 controles tijdens een dienst. Voorafgaand aan een leeftijdscontrole zoek ik de doelgroep op van het feest. We maken veel gebruik van internet en social media. Daarmee ben ik gedeeltelijk voorbereid. Je kunt nooit helemaal zeker weten wat je gaat aantreffen natuurlijk. Een leeftijdscontrole duurt gemiddeld 3 uren. Van al deze controles maken wij een rapport op, met een samenvatting van de controle.”

Wat doe jij als je een jongere betrapt met alcohol?

“Als ik een vermoeden heb dat een jongere nog geen achttien jaar is maar wel alcohol bij zich heeft, spreek ik hem of haar aan en legitimeer ik mijzelf als toezichthouder. Als de jongere inderdaad minderjarig blijkt te zijn, dan krijgt hij of zij een bekeuring en krijgen de ouders/voogd van de jongere een brief thuis van de burgemeester.”

Wat zou je tegen je eigen kinderen zeggen?

“Ik zou ze bewust maken van de gevolgen. Het komt tegenwoordig steeds meer in het nieuws dat alcohol grote gevolgen kan hebben, zowel op lange als op korte termijn. Ik zou met hen bespreken dat NIX18 niet voor niets is. Ik vind het belangrijk dat het onderwerp open en makkelijk bespreekbaar is, ook om te voorkomen dat er stiekem alcohol wordt gedronken.”

Welke veranderingen zie je in je werk de afgelopen jaren?


“Het valt mij erg op dat ouders het niet zo nauw nemen met de regel Nix onder de 18 jaar. Veel minderjarigen geven aan dat ze toestemming hebben van hun ouders om te drinken. Zij weten van het alcoholgebruik en keuren dit niet af. Dit vind ik een zorgelijke ontwikkeling. Ook lijkt wederverstrekking tegenwoordig een ‘hype’: een meerderjarige die alcohol koopt voor een minderjarige. Dat gebeurt voornamelijk binnen een familie- of vriendenkring. Vrienden en familie  stimuleren daarmee het alcoholgebruik onder jongeren. Dat helpt niet bij het neerzetten van een nieuwe norm namelijk NIX18. Ik zie gelukkig ook dat veel horecagelegenheden strenger worden. Veel van hen laten bij feestjes waar alcohol wordt geschonken geen minderjarigen binnen. En er zijn tegenwoordig speciale feestjes voor minderjarigen, waar alleen maar alcoholvrije drankjes worden geschonken. Ook de controle van het barpersoneel bij het bestellen van een alcoholhoudende drank wordt steeds beter.”

Welke ontwikkelingen vind je zorgelijk?


“Het ‘indrinken’ voor het stappen in bijvoorbeeld parken lijkt meer voor te komen en gewoner te worden. Hier hebben wij helemaal geen controle op of toezicht over. Wanneer de jongeren geen controle ervaren gaat het allemaal veel makkelijker en is de kans op ongelukken zoals alcoholvergiftigingen groter. Het drinken wordt door jongeren ook gezien als een spelletje: ‘wie kan het snelste het flesje bier op drinken?’ De groepsdruk is groot op deze leeftijd.”

Hoe zou dat kunnen verbeteren?

“Door minderjarigen een goede plek te geven waar ze in hun vrije tijd bij elkaar kunnen komen, zodat ze niet op straat rondhangen. Ouders hebben daarbij ook een belangrijke rol. Veel jongeren doen het niet ��omdat het niet van de wet mag’. Ze beseffen vaak niet dat ze het voor zichzelf moeten laten. Het is hun lichaam en hun toekomst… ze hebben alleen zichzelf er mee.”

Wat kunnen ouders doen?

“Ouders kunnen goed gedrag belonen, in gesprek blijven en zelf het goede voorbeeld geven. Bijvoorbeeld tot je achttiende geen alcohol nuttigen en niet roken, dan betalen de ouders het rijbewijs. Dit is tegenwoordig een beloning die veel voor komt, iets waar jongeren veel belang bij hebben. Maar het begint allemaal bij een goede voorlichting en open staan voor gesprekken.”

Ben je hoopvol over de toekomst?

“Ja, het beleid wordt strenger waardoor er meer controles plaats vinden. Ook worden de jongeren er bewust van; televisie en social media spelen een steeds betere rol in de voorlichting.”

Meer weten?

Kijk dan op www.naar18jaar.nl