Nalevingsonderzoek 2019

02 december 2019

Uitkomst mystery shop onderzoek onder hotspots in Fryslân: Jongeren wijzen populaire alcoholverstrekkers aan en mystery kids laten zien dat circa twee van de drie alcohol aankooppogingen in Fryslân lukt.

Uit een recent hotspotonderzoek vanuit Platform Nuchtere Fries blijkt dat in Fryslân het gemiddelde nalevingspercentage via de zogeheten hotspots op 36,6% ligt. Dat betekent dat circa twee van de drie alcohol aankooppogingen door 17-jarige mystery kids op de meest populaire verkooppunten is gelukt. Hotspots zijn door jongeren aangemerkt als populaire plekken om alcohol te kopen. Hieronder vallen supermarkten, slijterijen, horecagelegenheden, cafetaria’s, jongerencentra, sportkantines en evenementen.

Hotspots goed in beeld
Het doel van dit hotspotonderzoek is het in kaart brengen van de hotspots in Friesland en hoe deze hotspots omgaan met de huidige naleving van de leeftijdsgrens als het gaat om verkoop van alcohol. De kans op overtreding van de leeftijdsgrens (Artikel 20 lid 1 van de Drank- en Horecawet) bij hotspots is namelijk groter dan bij alcoholverstrekkers waar weinig tot vrijwel geen jongeren komen. Het specifiek richten op deze hotspots heeft als doel dat gemeenten met beperkte middelen die beschikbaar zijn gerichte en efficiënte preventie- en nalevingsacties kunnen opzetten daar waar het meest noodzakelijk is.

Beschikbaarheid van alcohol voor minderjarigen terugdringen
Fabian Schurink, programmaleider GGD Fryslân en Platform Nuchtere Fries: “We weten uit diverse wetenschappelijke onderzoeken dat als er geen alcohol is, jongeren minder of niet gaan drinken. Een alcoholvrije omgeving zorgt er simpelweg voor dat alcoholgebruik onder minderjarigen daalt. Ondanks dat er steeds meer alcoholverstrekkers zijn die geen tot nauwelijks alcohol aan minderjarigen verstrekken, blijkt uit dit specifieke hotspotonderzoek dat onze mystery kids nog steeds vrij gemakkelijk alcohol via de zogeheten hotspots kunnen krijgen. Gemeenten hebben de door 252 jongeren aangemerkte hotspots via dit onderzoek nu goed in beeld. Het is nu belangrijk om de beschikbaarheid van alcohol juist op deze locaties verder terug te dringen. Iedere Friese gemeente kan op basis van dit onderzoek gerichte en efficiënte preventie- en nalevingsacties opzetten daar waar het meest dringend nodig is. Dit met als doel om het alcoholgebruik onder minderjarigen te verminderen.”

Mystery shop hotspotonderzoek in Fryslân
Voor het Friese onderzoek in 2019 hebben Friese jongeren van 17 jaar als ‘mystery shopper’ geprobeerd om alcoholhoudende drank te kopen. Het onderzoek focuste op de zogeheten hotspots, verkooppunten waar veel jongeren komen en als populaire locatie door jongeren zijn aangemerkt. Met de resultaten kunnen de gemeenten hun alcoholmatigingsbeleid vormgeven, waaronder het toezicht op de Drank- en Horecawet.

Platform Nuchtere Fries
Het nalevingsonderzoek is in opdracht van de Friese gemeenten uitgevoerd door Onderzoeksbureau Objectief. Het Platform Nuchtere Fries coördineert het onderzoek. Het platform is een samenwerking tussen alle Friese gemeenten, GGD Fryslân, Verslavingszorg Noord Nederland, Politie Fryslân, Koninklijke Horeca Nederland en Provincie Fryslân om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren terug te dringen.

Nuchtere Fries als onderdeel van de Friese Preventieaanpak
GGD Fryslân streeft samen met alle Friese gemeenten en partners naar een vitale provincie: meer gezonde en vitale jaren voor iedereen. Voor de totale levensloop van Friese inwoners wordt een preventieaanpak ontwikkeld voor het ongeboren kind tot aan honderdplussers in navolging op het Nationaal Preventieakkoord. Het is belangrijk dat kinderen een goede start maken en daar hun leven lang profijt van hebben, dat volwassenen meer gezonde en vitale levensjaren hebben en senioren zo lang mogelijk gezond en vitaal kunnen meedoen in de samenleving. Het programma Nuchtere Fries is binnen deze Friese Preventieaanpak een van de belangrijke onderdelen.

Meer informatie
Voor meer informatie over het hotspotonderzoek kunt u de Factsheet ‘Hotspotnalevingsonderzoek 2019’ lezen. Meer informatie over het Platform Nuchtere Fries en/of het volledige hotspotonderzoeksrapport vindt u via nuchterefries.nl. Voor meer informatie over dit persbericht kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de communicatieafdeling van GGD Fryslân, tel. 088 22 99 992.