Landelijke actie NIXzonderID uitgesteld!

30 april 2020

Vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken heeft NIX18 besloten om de NIXzonderID actie, die gepland stond voor mei, te verplaatsen naar het najaar. De exacte periode zal binnenkort nog bekend worden gemaakt. Het betreft een landelijke actie. Deze periode vragen we extra aandacht voor het spontaan tonen van het ID door jongeren en de leeftijdscheck door verkopers van alcohol en tabak. Jonge kopers van drank of sigaretten hebben nog niet altijd hun ID bij de hand. Ook de Friese gemeenten en het platform Nuchtere Fries doen daarom mee aan deze actie mee.

Voor verkopers in supermarkten, slijterijen, (sport)kantines, horeca, tankstations en tabakszaken is het moeilijk om de juiste leeftijd van jonge kopers in te schatten. Daarom worden jongeren opgeroepen uit zichzelf hun ID te laten zien bij de aankoop van alcohol en tabak.

Alcohol onder de 18 jaar? Strafbaar.

Sinds 1 januari 2014 is het verboden om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Ook zijn jongeren onder de 18 jaar strafbaar als ze alcohol bij zich hebben in openbare ruimtes. Bijvoorbeeld in het café, de sportkantine, het park en op straat. Die leeftijdsgrens is er niet voor niks. Alcohol is schadelijk voor de gezondheid, is kankerverwekkend en kan de ontwikkeling van de hersenen van jongeren onder de 24 jaar flink verstoren. Daarom is het naleven van NIX 18 een zaak van ons allemaal!

 

Wat kunnen jongeren doen?

Wat nog te weinig gebeurt, is dat jongeren spontaan hun legitimatiebewijs laten zien bij de aankoop van alcohol en tabak. Voor verkopers in supermarkten, slijterijen, sportkantines, horeca, tankstations en tabakszaken is het moeilijk om de juiste leeftijd van de kopers in te schatten. Zij zijn er daarom enorm mee geholpen als jongeren tot 25 jaar spontaan hun ID tonen.

 

Wat kunnen verstrekkers doen?

Ook verstrekkers van alcohol en tabak kunnen nog veel verbeteren. Consequent vragen naar een ID is nodig om de verkoop van alcohol en tabak aan minderjarigen aan banden te leggen. Het is niet altijd makkelijk om naar een ID te vragen, maar het is in het belang van ons allen om dat wel te doen. Want NIX18: dat doen we samen! Daarom ontwikkelde het platform Nuchtere Fries speciaal voor deze landelijke campagne een eigen Friese poster, om dit thema onder de aandacht te brengen. De poster kan gedownload worden op de website van Nuchtere Fries en opgehangen worden in bijv. supermarkten, sportkantines enzovoort.

 

Meer weten?

Kijk dan op www.naar18jaar.nl of op platform.nuchterefries.nl.