Friese jeugd begint later, maar drinkt nog steeds veel

16 november 2017

Friese jongeren beginnen op latere leeftijd met het drinken van alcohol, maar als ze eenmaal zijn begonnen, drinken ze nog steeds veel en vaak. Dat is één van de conclusies na vier jaar inzet vanuit het Fries programma Jeugd, alcohol en drugs – Nuchtere Fries. Daarom wil de stuurgroep Nuchtere Fries het programma met opnieuw vier jaar verlengen. In december 2017 wordt het uitgewerkte vervolgprogramma besproken en vastgesteld.

“In de periode 2014-2017 is een belangrijke stap vooruit gemaakt, maar we zijn er nog niet,” stelt projectleider Marijke Hagedoorn. “We staan nog steeds voor de opgave om het schadelijke alcohol- en drugsgebruik onder jongeren terug te dringen. De negatieve gezondheidseffecten ervan zijn groot, evenals de effecten op het gezinsleven, schoolprestaties, de openbare orde en veiligheid.” Alle resultaten van het Fries programma Jeugd, alcohol en drugs in 2014-2017 zijn in de drieluik te bekijken.

De bedoeling is om in de periode 2018-2021 de huidige strategie van het programma handhaven –  namelijk een aanpak gericht op de omgeving van jongeren – aangevuld met punten die bij de evaluatie van de afgelopen periode naar voren zijn gekomen. Dit vervolgprogramma wordt op dit moment uitgewerkt en in december 2017 aan de stuurgroep voorgelegd.