Betere naleving leeftijdsgrens voor verkoop alcohol in Fryslân

19 juni 2018

Het gemiddelde nalevingspercentage van de leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van alcohol is in Fryslân gestegen van 37% in 2015 naar 48% in 2017. Maar nog altijd is alcohol makkelijk verkrijgbaar voor Friese minderjarige jongeren: één op de twee aankopen slaagt. Dit blijkt uit een onderzoek bij supermarkten, slijterijen, horecagelegenheden, cafetaria’s, jongerencentra, sportkantines en evenementen in Fryslân.

Vraag altijd ID

De beste methode om te voorkomen dat je alcohol verkoopt aan een minderjarige is om altijd het ID-bewijs van de jongere te controleren: bij 81% van de aankooppogingen zorgt dat voor een correcte naleving. Het gebruik van een hulpmiddel, een briefje met de minimale geboortedatum die iemand moet hebben om alcohol te kunnen kopen of een ID-swiper draagt ook bij. Het alleen vragen naar de leeftijd of het inschatten van de leeftijd is bijna nooit effectief. Opvallend is dat het eerst vragen naar de leeftijd en dan naar het ID-bewijs minder effectief is dan het wanneer alleen naar een ID-bewijs wordt gevraagd.

Friese cijfers gunstig ten opzichte van landelijk beeld

Fryslân scoort qua naleving even goed of beter dan de landelijke cijfers uit 2016. Bij Friese supermarkten werd in 63% van de gevallen de verkoop van alcohol geweigerd (landelijk 63%), in sportkantines in 32% (landelijk 17%), in horecagelegenheden in 45% (landelijk 27%), bij slijterijen in 54% (landelijk 62%) en in cafetaria’s in 43% (landelijk 29%). Jongerencentra in Fryslân kennen een nalevingspercentage van 45%. De naleving bij Friese evenementen is relatief laag: 21%.

Mystery shop onderzoek in Fryslân

Voor het Friese onderzoek in 2017 hebben 15 Friese jongeren van zeventien jaar als ‘mystery shopper’ geprobeerd om alcoholhoudende drank te kopen. Het onderzoek focuste op de zogeheten ‘hotspots’, verkooppunten waar veel jongeren komen. Met de resultaten kunnen de gemeenten hun alcoholmatigingsbeleid vormgeven, waaronder het toezicht op de Drank- en Horecawet.

Platform Nuchtere Fries

Het nalevingsonderzoek is in opdracht van de Friese gemeenten uitgevoerd door Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP. Het Platform Nuchtere Fries coördineert het onderzoek. Het platform is een samenwerking tussen alle Friese gemeenten, GGD Fryslân, Verslavingszorg Noord Nederland, Politie Fryslân, Koninklijke Horeca Nederland en Provincie Fryslân om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren terug te dringen.